あかるい職場応援団
厚生労働省

4 Ví dụ thực tế

Chuẩn bị tinh thần với 4 lưu ý sau đây trước khi ứng phó

①Không ngừng nỗ lực hoàn thiện các biện pháp ứng phó với quấy rối/ bắt nạt

Biện pháp ứng phó với quấy rối/ bắt nạt chỉ là đưa ra chế độ và không phải là biện pháp hoàn chỉnh. Hơn nữa, biện pháp ứng phó hiệu quả tùy thuộc vào từng công ty, do đó cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật, không ngừng nỗ lực hoàn thiện các biện pháp ứng phó dựa trên tình hình thực tế của công ty.

②Việc phổ biến, khai sáng cho nhân viên không chỉ thực hiện 1 lần

Hãy nỗ lực để phổ biến thông tin cho toàn thể người lao động theo cách thức như sau:
・Tổ chức đào tạo định kỳ
・Tiến hành đạo tạo cho cấp quản lý theo từng cấp riêng biệt
・Đào tạo cho các đối tượng là nhân viên chính thức và cả nhân viên không chính thức như nhân viên làm theo giờ, nhân viên phái cử v.v.
・Tổ chức đào tạo kết hợp vào các thời điểm tuyển dụng nhân viên mới hay thời điểm có nhiều thay đổi về thuyên chuyển nhân sự

③Cần thông báo cho toàn thể người lao động bằng email hay cách khác mỗi khi đăng tải hoặc cập nhật thông tin thông báo.

Mọi người có thể thấy những ví dụ về việc đăng tải văn bản thông báo trên mạng nội bộ của công ty, tuy nhiên nếu không thông báo cho người lao động về việc đăng tải thông tin đó thì không được coi là phổ biến thông tin cho nhân viên. Cần thông báo cho toàn thể người lao động bằng email hay cách khác mỗi khi đăng tải hoặc cập nhật..

④Định kỳ nắm bắt thực trạng tại nơi làm việc, giúp ích cho các biện pháp ứng phó quấy rối/bắt nạt

Nắm bắt thực trạng về quấy rối và ý thức của người lao động thông qua việc thực hiện khảo sát trong nội bộ công ty, thu thập ý kiến về biện pháp ứng phó trong công ty là việc làm góp phần hoàn thiện môi trường làm việc phù hợp và ngăn không cho xảy ra tình trạng quấy rối/bắt nạt tại nơi làm việc.

 

Ví dụ 1. Đưa ra Quy định cụ thể sau khi xây dựng quy định về việc ủy quyền trong Nội quy lao động

Ví dụ 2. Phổ biến những nội dung không có trong Nội quy lao động bằng các tờ rơi

Đưa ra quy định về xử lý kỷ luật trong Nội quy lao động, trong đó đề cập đến trường hợp đã đọc phương châm và nội dung xử lý khi có hành vi có vẻ được cho là quấy rối/bắt nạt tại nơi làm việc thì đưa ra biện pháp phổ biến thông tin bằng việc sử dụng các loại tờ rơi, tin tức nội bộ, trang web công ty v.v.